POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

• 1.1. Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady dotyczące ochrony danych osobowych i zarządzania plikami cookies, stanowiąc dodatek do Regulaminu serwisu Noclegownia.net (zwanym dalej "Regulaminem").
• 1.2. Definicje użyte w Regulaminie zachowują swoje znaczenie również w Polityce, chyba że Polityka stanowi inaczej.

2. ADMINISTRATOR I JEGO ZOBOWIĄZANIE

• 2.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest:
Gold Key Marketing Internetowy Mariusz Szymański, adres siedziby: 07-210 Długosiodło, ul. Polna 2, NIP 7621889539, REGON 363472947 zwany także "Administratorem" lub "Noclegownia.net".
• 2.2. Z Administratorem możesz skontaktować się pod adresem e-mail kontakt@noclegownia.net lub listownie: 07-210 Długosiodło, ul. Polna 2.
• 2.3. Dane osobowe przekazane w trakcie korzystania z Serwisu będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
• 2.4. Administrator zaimplementował niezbędne środki techniczne, zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, aby zapobiec dostępowi i modyfikacji danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

3. W JAKIM MOMENCIE UZYSKUJEMY DOSTĘP DO DANYCH I CZY ICH UDOSTĘPNIENIE JEST OBOWIĄZKOWE?

• 3.1.Korzystanie z Serwisu wiąże się z udostępnianiem przez Ciebie danych osobowych. Część tych informacji jest zbierana poprzez samo korzystanie z Serwisu i jego różnych funkcji.
• 3.2. Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje ono możliwość korzystania z usług Serwisu lub części jego funkcjonalności.

4. W JAKIM CELUI I NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

• 4.1.Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umów zawartych z Noclegownia.net. Zakup jednej z płatnych usług jest równoznaczny z zawarciem umowy z administratorem, zgodnie z odpowiednimi regulaminami Serwisu (cel ten jest dalej określany jako "Wykonywanie usług"). Podstawą prawną dla przetwarzania w tym przypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza niezbędność do wykonania umowy.
• 4.2. Marketing związany z Operatorem i jego usługami (cel ten jest dalej określany jako "Marketingowy"). W ramach tego celu prowadzona jest również działalność analityczna i statystyczna, mająca na celu optymalizację działalności Serwisu oraz profilowanie preferencji i zachowań Użytkowników, co przyczynia się do usprawnienia działania Serwisu. Podstawą prawną dla przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych na adres e-mail lub przez SMS, podstawą prawną będzie wówczas art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego.
• 4.3. Przetwarzamy Twoje dane w celu nawiązania kontaktu z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub rozwiązania problemu, który zgłosiłeś (cel ten jest dalej określany jako "Kontaktowe"). Podstawą prawną dla przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

• 5.1.Dane przetwarzane w celu "Wykonywania usług" będą przetwarzane aż do momentu zakończenia tych usług. Niemniej jednak, przetwarzanie nie zakończy się wcześniej, niż minie termin przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną umową lub termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wykonanych umów.
• 5.2. Dane przetwarzane w celach "Marketingowych" będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działań marketingowych lub do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. W odniesieniu do wiadomości marketingowych wysyłanych na adres e-mail lub telefon komórkowy, przetwarzanie w tym celu zakończy się w momencie wycofania zgody na ich otrzymywanie.
• 5.3. Dane przetwarzane w celu "Kontaktu" będą obsługiwane przez okres wymagany do odpowiedzi na zapytanie lub rozwiązania zgłoszonej sprawy. W niektórych sytuacjach, ten okres może zostać przedłużony do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z rozwiązaną sprawą lub zapytaniem.

6. TWOJE UPRAWNIENIA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

• 6.1. Masz prawo do:

  • a) dostępu do Twoich danych;
  • b) ich poprawiania;
  • c) żądania ich usunięcia;
  • d) ograniczenia przetwarzania;
  • e) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych;

• 6.2. W kontekście danych przetwarzanych w celu "Wykonywania usług", masz dodatkowo prawo do przenoszenia danych osobowych, co oznacza możliwość otrzymania Twoich danych osobowych od administratora.
• 6.3. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywało się na tej podstawie. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• 6.4. W przypadku w którym uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• 6.5. Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych można zgłosić w dwóch wypadkach:

  • a) gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • b) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją;

7. PODMIOTY, KTÓRYM PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE

• 7.1.Możemy przekazać Twoje dane osobowe do innego podmiotu w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
• 7.2. W związku z działalnością Serwisu, Twoje dane mogą być przekazywane do następujących podmiotów:

  1. Dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie - są to podmioty, które pomagają nam analizować ruch na stronie w celu optymalizacji jej działania.
  2. Firmy prowadzące działania marketingowe - mogą to być agencje marketingowe, które wspierają nas w promocji Serwisu i usług.
  3. Dostawcy obsługujący newslettery i wysyłkę e-maili oraz sms - to podmioty, które wspomagają nas w wysyłce komunikacji e-mailowej i SMS.
  4. Podmioty zajmujące się hostingiem danych - są to firmy, które zapewniają nam infrastrukturę do przechowywania danych.
  5. Biura rachunkowe - współpracujemy z nimi w celu prowadzenia działań związanych z rachunkowością i rozliczeniami.
  6. Agencje marketingowe - mogą to być podmioty, które pomagają nam w realizacji działań marketingowych i promocji.
  7. Podmioty zajmujące się bezpieczeństwem IT - są to firmy, które dbają o bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych i danych.
  8. Podmioty świadczące usługi "callback" - mogą to być firmy, które obsługują funkcję "callback" w Serwisie.
  9. Ogłoszeniodawcy, do których skierujesz wiadomość za pośrednictwem Serwisu - przekazujemy Twoje dane kontaktowe do tych ogłoszeniodawców w celu umożliwienia komunikacji między Tobą a nimi.
  10. Dostawcy oprogramowania do zarządzania kontaktami z klientami (CRM) - używamy oprogramowania do zarządzania kontaktami w celu skutecznego i efektywnego obsługiwania naszych klientów.

Przekazanie danych do tych podmiotów odbywa się w celu umożliwienia odpowiedniego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie. Zapewniamy, że wszyscy podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, działają zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych.
• 7.3. W związku z naszą współpracą m.in. z Google LLC, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymać kopię swoich danych, które zostaną tam przekazane. Podstawą prawną dla takiego przekazania danych jest Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (znana również jako Privacy Shield). Dane będą przekazywane jedynie do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.

8. PLIKI COOKIES

• 8.1.Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie tekstowe pliki przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Mamy dostęp do informacji w tych plikach w celach:

  • a) Marketingowym - polegającym na gromadzeniu informacji na temat działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie, takich jak kliknięcie linków i odwiedzane podstrony Serwisu, w celu dostosowania treści Serwisu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym generowania spersonalizowanych treści (w tym reklam).
  • b) Analitycznym i statystycznym - służącym analizie danych w celu uzyskania informacji na temat korzystania z Serwisu, statystyk odwiedzin, optymalizacji działania Serwisu i doskonalenia jego funkcjonalności.
  • c) Optymalizacji i zapewnienia funkcjonalności Serwisu - obejmującym uwierzytelnianie użytkownika, utrzymanie stanu sesji, zapisywanie ustawień Serwisu i zapewnienie sprawnego działania procesów na stronie internetowej.
  • d) Wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji (pliki cookies reklamowe) - Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostarczane przez zewnętrznych dostawców (np. Google Ads) są wykorzystywane do prowadzenia kampanii marketingowych i kampanii remarketingowych, które dostarczają nasze komunikaty marketingowe do Ciebie, jeśli wcześniej odwiedziłeś nasze serwisy. Te pliki cookies zapamiętują Twoje odwiedziny na naszych serwisach oraz aktywności, które na nich podejmujesz. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane dostawcom zewnętrznym. Wykorzystujemy pliki cookies dostarczane przez zewnętrznych dostawców w celu identyfikacji Ciebie w celu wysyłki powiadomień push na stronie internetowej.

• 8.2. Możesz skonfigurować przeglądarkę internetową w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym.
• 8.3. Pliki cookies można usunąć za pomocą funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, specjalnych programów do zarządzania plikami cookies lub narzędzi dostępnych w systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Poniżej znajdują się linki do informacji na temat sposobu usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

• 8.4. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej w celu blokowania lub ograniczania przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia w funkcjonalności świadczonych usług. Podobne skutki mogą wystąpić w przypadku usunięcia plików cookies w trakcie korzystania z usług. Może to prowadzić do niemożności zalogowania się do Serwisu lub przerwania sesji po zalogowaniu.